• «
 • 1
 • 2
 • 3
 • »
 • Pages: 3/3     Go
级别: 硕士生
状态: 未签到 - [259天/259次]
UID: 74554
精华: 0
发帖: 777
威望: 20 点
积分转换
愚愚币: 53 YYB
在线充值
贡献值: 0 点
在线时间: 2843(小时)
注册时间: 2009-08-20
最后登录: 2018-01-10
20楼  发表于: 2010-08-31 17:59

 Re:【

畅销药及其中间体合成工艺简介】
级别: 本科生
状态: 未签到 - [6天/6次]
UID: 65591
精华: 0
发帖: 33
威望: 0 点
积分转换
愚愚币: 62 YYB
在线充值
贡献值: 0 点
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2009-04-04
最后登录: 2011-09-26
21楼  发表于: 2010-09-01 14:47
谢谢分享!!!!!!!!!11
感谢你的参与,愚愚因你而灿烂!真诚希望愚愚会员在免费享受资源的同时能够多一份支持的心,多 ..
级别: 副教授
状态: 未签到 - [43天/43次]
UID: 37333
精华: 1
发帖: 804
威望: 303 点
积分转换
愚愚币: 543 YYB
在线充值
贡献值: 0 点
在线时间: 1793(小时)
注册时间: 2008-01-15
最后登录: 2012-08-01
22楼  发表于: 2010-09-01 21:29
学习一下
级别: 硕士生
状态: 未签到 - [45天/45次]
UID: 67783
精华: 0
发帖: 139
威望: 2 点
积分转换
愚愚币: 543 YYB
在线充值
贡献值: 0 点
在线时间: 340(小时)
注册时间: 2009-05-03
最后登录: 2012-05-25
23楼  发表于: 2010-09-04 14:57
畅销药及其中间体合成工艺简介
级别: 硕士生
状态: 未签到 - [143天/143次]
UID: 91500
精华: 0
发帖: 265
威望: -5 点
积分转换
愚愚币: 1193 YYB
在线充值
贡献值: 0 点
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2010-05-11
最后登录: 2011-02-26
24楼  发表于: 2010-09-05 14:44
1111111111111111111111111
级别: 小愚愚
UID: 95148
精华: 0
发帖: 24
威望: -5 点
积分转换
愚愚币: 6 YYB
在线充值
贡献值: 0 点
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2010-09-05
最后登录: 2011-07-09
25楼  发表于: 2010-09-07 13:09
kanakna nid  
级别: 本科生
状态: 未签到 - [5天/5次]
UID: 67743
精华: 0
发帖: 78
威望: 0 点
积分转换
愚愚币: 20 YYB
在线充值
贡献值: 0 点
在线时间: 101(小时)
注册时间: 2009-05-02
最后登录: 2018-05-16
26楼  发表于: 2010-09-12 18:29
kankan
级别: 本科生
状态: 未签到 - [1天/1次]
UID: 105384
精华: 0
发帖: 72
威望: 1 点
积分转换
愚愚币: 174 YYB
在线充值
贡献值: 0 点
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2011-09-14
最后登录: 2018-05-16
27楼  发表于: 2013-01-17 20:19
谢谢分享哦
级别: 本科生
状态: 未签到 - [1天/1次]
UID: 122822
精华: 0
发帖: 34
威望: 0 点
积分转换
愚愚币: -13 YYB
在线充值
贡献值: 0 点
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2014-03-09
最后登录: 2017-07-31
28楼  发表于: 2016-07-14 22:45
学习一下
级别: 小愚愚
UID: 127085
精华: 0
发帖: 6
威望: -5 点
积分转换
愚愚币: 0 YYB
在线充值
贡献值: 0 点
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2017-09-08
最后登录: 2018-04-24
29楼  发表于: 2017-09-12 12:53
谢谢分享
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • »
 • Pages: 3/3     Go
分享:

愚愚学园属于纯学术、非经营性专业网站,无任何商业性质,大家出于学习和科研目的进行交流讨论。

如有涉侵犯著作权人的版权等信息,请及时来信告知,我们将立刻从网站上删除,并向所有持版权者致最深歉意,谢谢。